Plantera träd i Vi-skogen
och bekämpa fattigdom och klimatförändringarVi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom. Hur då, undrar du? Jo, träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete.

Starta en egen insamling idag och var med och stötta Vi-skogens arbete!

Together we have raised
714,554 kr